Παρασκευή, Μαρτίου 23, 2007

Αποταμίευση

Γιατί μου μένει τόσος μήνας μετά το τέλος του μισθού;