Κυριακή, Μαΐου 21, 2006

ς ς ς ...

6 -> ς -> w (στο Αγγλικό πληκτρολόγιο)

6 -> ς -> w

6 -> ς -> w

www....?

ήμαρτον!

Δεν υπάρχουν σχόλια: